Eläimet ja ympäristö Ohra-aholla

Herefordliha – luonnollinen valinta

Naudanlihantuotanto sopii erinomaisen hyvin pohjoisiin oloihimme. Täällä Keski-Suomessa
ihmisravinnoksi kelpaavan viljan viljely on aika hankalaa ja tehotonta sekä ilmaston, että
kivisten ja pienialaisten peltolohkojen takia. Sen sijaan nurmi kasvaa täällä hyvin ja nauta
kykenee muuttamaan tehokkaasti nurmen ravitsevaksi ihmisravinnoksi. Rotuna erityisesti
hereford on kuuluisa tehokkaasta kyvystään kasvaa vaatimattomallakin nurmirehulla. Näin
ollen liha voidaan tuottaa 100 % kotimaisilla rehuilla ja ilman, että naudanrehun tuotanto
kilpailisi suoraan ihmisravintoa tuottavasta peltoalasta. Tuottamalla naudanlihaa, voidaan
myös osaltaan säilyttää kaunis ja monimuotoinen maaseutumaisema sekä maatalous elinkeinona
myös täällä Keski-Suomessa.

Ohra-ahon eläimet ruokitaan pelkästään nurmirehuilla. Lisäksi eläimet saavat kivennäislisiä.
Viljaa tai muita väkirehuja ei käytetä.

pelto

Eläinten hyvinvointi on meille tärkeää

Lehmät elävät lajinmukaisesti laiduntaessaan pelto- ja metsälaitumilla keväällä syntyneitä
vasikoitaan hoivaten. Talvikaudella eläimet on otettava pihattoon sekä ympäristön, eläinten,
että hoitajien hyvinvoinnin takia. Silloinkin ne voivat liikkua ja noudattaa luonnonmukaista
laumakäyttäytymistään, joskin paljon rajatummissa tiloissa.

Pihattomme on kolmiseinäinen rakennus, jossa lehmät saavat nauttia luonnonvalosta ja mahdollisesta
auringonpaisteesta koko talvikauden. Säiden salliessa lehmät päästetään jaloittelemaan pakkashangille.
Pihatossamme on yli 10m2 tilaa lehmää kohti, mikä on 2-3 kertaa eläinsuojelulain
vähimmäispinta-alavaatimus.
Ruokintapöytää on yli 1m lehmää kohti. Teurassonnit
kasvavat vieroituksen (noin 6 kk iässä) jälkeisen talven
seuraavaan laidunkauteen asti, koko maatilan keskeisimmällä paikalla, aivan tilan
pihapiirissä kiinteäpohjaisessa turpeella ja oljella kuivitetussa karsinassa. Hiehot viettävät talven
vieroituksesta seuraavaan laidunkauteen vanhassa lypsykarjanavetassa, joka on muutettu hiehoille
sopivaksi turpeella kuivitettavaksi pihatoksi.

pihatto

Maatalousympäristön maisema ja monimuotoisuus

Karjamme tekee maisemanhoitotyötä ja edistää samalla maatalousympäristön monimuotoisuutta
kolmella metsälaidunlohkolla: Piikaniemessä, Saunahaassa ja Lehmihaassa.
Lisäksi isäntä on innostunut raivaamaan laidunalaa, selänrapsuttelu- ja varjopaikkoja
vähän sieltä ja täältä laidunlohkojen ympäristöistä, mikä onkin avannut maisemaa mukavasti.


puunjuurella

Monivaikutteinen kosteikko

Peltojen valumavesien suodattamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden, sekä linnuston lisäämiseksi on
rakennettu kosteikkoalue. Alueen linnusto on monimuotoista jo ennestäänkin, mutta lintumäärät
ja lajit ovat yhä lisääntyneet kosteikon rakentamisen myötä. Monet lintulajit aina
kapustarinnoista kurkiin ja metsähanhiin ovat tuttu näky peltomaisemassamme ja näin haluamme olevan
jatkossakin. Osa tilaympäristössämme elävistä linnuista on riippuvaisia nimenomaan karjataloudesta.
Näitä ovat esimerkiksi varpuset, kottaraiset ja pääskyt.

kosteikko
Poseeraus kosteikolla